KANCELARIE ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH
W ELBLĄGU

55-239-62-90
radca@elblag.com.pl

piotr sznajderowicz

adwokat
radca prawnypsznajderowicz@wp.plCzłonek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku oraz Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Posiada bogate doświadczenie w doradztwie i prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego, zdobyte w ciągu długoletniej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, prawa cywilnego oraz karnego.
Znajomość języków obcych:
- rosyjski

piotr perwejnis

adwokatradca@elblag.com.plCzłonek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa karnego jak również w doradztwie i prowadzeniu spraw z zakresu prawa handlowego, a także tworzenia i przekształcania społek, prowadzenia postępowań upadłościowych i układowych oraz w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych.
Znajomość języków obcych:
- rosyjski
- angielski

mirosław prytuła

adwokat
radca prawnyradca@elblag.com.plCzłonek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami, jak również prawa administracyjnego zdobyte przez wieloletnią współpracę z jednostkami szamorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.
Znajomość języków obcych:
- rosyjski
- ukraiński

piotr lebiecki

adwokat
radca prawnyplebiecki@o2.plCzłonek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie oraz Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowe studia z zakresu zamówień publicznych w Polsce i UE w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z sektora prywatnego oraz publicznego, w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego , prawa bankowego, gospodarczego , jak również w prowadzeniu sporów sądowych osób fizycznych w sprawach rodzinnych i cywilnych oraz karnych.
Znajomość języków obcych:
- angielski

paweł sznajderowicz

adwokat
radca prawnypawel_sznajderowicz@wp.plCzłonek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, spadkowym rodzinnym oraz prawie karnym, jak również w dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkód osobowych i majątkowych na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców w ramach postępowań likwidacyjnych i sądowych, dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne . W 2009 roku ukończył także na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie dziennikarstwo. Jestem pasjonatem podróży i pszczelarstwa.
Znajomość języków obcych:
- angielski
- niemiecki

barbara chrzanowska

kierownik biuraradca@elblag.com.plOdpowieda za organizację pracy kancelarii oraz bezpośredni kontakt z klientem.